Proiect de Buget 2017 – Primăria Sectorului 1

 

A. Introducere

Bugetul local al Sectorului 1 în 2017, partea de cheltuieli, se ridică la 1,36 miliarde de lei, un buget cu 18% mai mare decât bugetul realizat în 2016. Pe cap de locuitor înseamnă un buget de 1450 euro/an, cel mai mare venit din întreaga ţară, la nivelul mediei europene.

B. Ce îşi propune Primăria să facă cu aceşti bani?
Administraţia PSD propune un buget 2017 bazat pe acelaşi sistem de cheltuire a banului public ca în anii precedenţi. Proiectul prezentat ţine totuşi cont, în parte, de observaţiile prezentate de USR în cadrul Comisiei de buget a Consiliului local, respectiv:
 diminuarea cheltuielilor pentru întreținerea spațiilor verzi

 realizarea etapizată a cadastrului pentru domeniul public din Sectorul 1.

Proiectul de buget 2017 publicat pe 10 martie a.c. prezintă câteva deficiențe majore:
 Investițiile nu reprezintă decât 13% din cheltuieli. Cea mai mare parte a veniturilor continuă să fie alocate în proporție covârşitoare pentru cheltuieli de funcționare;

 Nu sunt atrase fonduri europene pentru a susține noi investiții;

 Nivelul de îndatorare rămâne la fel de ridicat, iar veniturile excedentare de anul trecut nu alimentează nici preponderent investițiile, nici rambursarea de împrumuturi;

 Cheltuielile legate de spațiile verzi continuă să fie excesiv de ridicate;  Contractul cu Romprest absoarbe şi mai multe fonduri, în ciuda numeroaselor sesizări legate de prețul şi calitatea serviciului de salubrizare;

 Multe cheltuieli sunt supra-bugetate cu riscul continuării tendinței din anii precedenți „dacă avem bani de ce să nu-i cheltuim”.

C. Viziunea USR

Elaborarea bugetului local al Sectorului 1 ar trebui să urmeze anumite principii:

1. Să răspundă unei strategii de dezvoltare urbană pluri-anuală;

2. Să acorde prioritate investițiilor și proiectelor de dezvoltare a comunității;

3. Să permită o diminuare progresivă a ratei de îndatorare;

4. Să includă proiecte propuse de cetățeni (buget participativ).

Pe tot parcursul anului bugetar, trebuie aplicate principii de transparență bugetară și control:

5. Prezentarea bugetului într-o formă accesibilă și deschisă pentru consultarea publică;

6. Monitorizarea lunară a investițiilor;

7. Criterii de performanță pentru serviciile publice ca să putem monitoriza eficiența serviciilor;

8. Identificarea și evaluarea riscurilor pe termen mediu și lung (ex: creșterea dobânzilor bancare pentru împrumuturile contractate);

9. Monitorizarea datoriilor, publicarea contractelor de împrumuturi pentru a beneficia de avizul unor specialiști independenți;

10. Audit independent, cel puțin anual, pentru a verifica execuția bugetară și eficiența cheltuielilor angajate.

Propunere_Buget_USR_s1

Am ales România. Povestea mea

Ştiu că această carte nu se poate compara cu cele ale unor mari scriitori, dar, cel puţin, iată că o nouă tendinţă se pune în mişcare: da, cei mai mulţi scriitori români actuali scriu în limba lor maternă şi chiar există o franţuzoaică care scrie, pentru întâia dată, în română. Trăiască, deci, limba română!’’

* Nu veţi găsi în această carte programe politice sau slogane electorale. Cu sinceritate, simplitate şi accent franţuzesc, Clotilde Armand vorbeşte despre viaţa şi profesia ei, evocă principiile în care crede cu pasiune, face un surprinzător portet al ţării pe care a ales-o, compară mentalitatea românilor cu cea a francezilor. Veţi întâlni în volum pagini intense, emoţionante – fie tandre şi triste, fie entuziaste şi pline de speranţă.

Comandă cartea

 

 

Bugetul Sectorului 1 pe înțelesul tuturor

Analiza bugetului 2016 – Primăria Sectorului 1 din Bucureşti –

 

▶ Obiectivul este informarea cetăţenilor: nu ne-am propus un studiu exhaustiv, ci un simplu proiect care să redea în linii mari modul de cheltuire a banului public în acest sector.

▶ Informaţiile pe care le-am obţinut nu sunt complete, am folosit aproximări de +/-2% pentru cifre şi indicatori, dar am fost mereu preocupaţi să prezentăm un ordin de mărime corect.

▶ Ne dorim ca locuitorii Sectorului 1 să înţeleagă unde se duc banii lor, şi cât de performantă este administraţia publică a acestui sector în comparaţie cu alte oraşe din Europa.

Analiza este un exerciţiu de transparenţă şi un punct de pornire pentru a obţine:

▶ un dialog mai bun cu cetăţenii cunoscându-le părerea despre deciziile privitoare la cheltuieli şi investiţii
▶ o îmbunătăţire a eficienţei serviciilor primăriei.

În 2016, bugetul Primăriei Sectorului 1 a fost de 1,33 miliarde RON. Vom lua în considerare un număr de 210.000 locuitori pentru Sectorul 1, adică 70.000 de familii, dacă avem în vedere o medie de 3 membri la o familie (2 părinţi şi 1 copil). La fiecare familie din Sectorul 1 corespunde un bugetlunar al primăriei acestui sector de 1 581 lei/lună.
Am împărţit acest buget pe capitole mari, care se suprapun direcţiilor mari de acţiune ale primăriei.

▶ Rezultatul este următorul:

Analiza Bugetului 2016_ClotildeArmand_v1 (1)