Proiect de Buget 2017 – Primăria Sectorului 1

 

A. Introducere

Bugetul local al Sectorului 1 în 2017, partea de cheltuieli, se ridică la 1,36 miliarde de lei, un buget cu 18% mai mare decât bugetul realizat în 2016. Pe cap de locuitor înseamnă un buget de 1450 euro/an, cel mai mare venit din întreaga ţară, la nivelul mediei europene.

B. Ce îşi propune Primăria să facă cu aceşti bani?
Administraţia PSD propune un buget 2017 bazat pe acelaşi sistem de cheltuire a banului public ca în anii precedenţi. Proiectul prezentat ţine totuşi cont, în parte, de observaţiile prezentate de USR în cadrul Comisiei de buget a Consiliului local, respectiv:
 diminuarea cheltuielilor pentru întreținerea spațiilor verzi

 realizarea etapizată a cadastrului pentru domeniul public din Sectorul 1.

Proiectul de buget 2017 publicat pe 10 martie a.c. prezintă câteva deficiențe majore:
 Investițiile nu reprezintă decât 13% din cheltuieli. Cea mai mare parte a veniturilor continuă să fie alocate în proporție covârşitoare pentru cheltuieli de funcționare;

 Nu sunt atrase fonduri europene pentru a susține noi investiții;

 Nivelul de îndatorare rămâne la fel de ridicat, iar veniturile excedentare de anul trecut nu alimentează nici preponderent investițiile, nici rambursarea de împrumuturi;

 Cheltuielile legate de spațiile verzi continuă să fie excesiv de ridicate;  Contractul cu Romprest absoarbe şi mai multe fonduri, în ciuda numeroaselor sesizări legate de prețul şi calitatea serviciului de salubrizare;

 Multe cheltuieli sunt supra-bugetate cu riscul continuării tendinței din anii precedenți „dacă avem bani de ce să nu-i cheltuim”.

C. Viziunea USR

Elaborarea bugetului local al Sectorului 1 ar trebui să urmeze anumite principii:

1. Să răspundă unei strategii de dezvoltare urbană pluri-anuală;

2. Să acorde prioritate investițiilor și proiectelor de dezvoltare a comunității;

3. Să permită o diminuare progresivă a ratei de îndatorare;

4. Să includă proiecte propuse de cetățeni (buget participativ).

Pe tot parcursul anului bugetar, trebuie aplicate principii de transparență bugetară și control:

5. Prezentarea bugetului într-o formă accesibilă și deschisă pentru consultarea publică;

6. Monitorizarea lunară a investițiilor;

7. Criterii de performanță pentru serviciile publice ca să putem monitoriza eficiența serviciilor;

8. Identificarea și evaluarea riscurilor pe termen mediu și lung (ex: creșterea dobânzilor bancare pentru împrumuturile contractate);

9. Monitorizarea datoriilor, publicarea contractelor de împrumuturi pentru a beneficia de avizul unor specialiști independenți;

10. Audit independent, cel puțin anual, pentru a verifica execuția bugetară și eficiența cheltuielilor angajate.

Propunere_Buget_USR_s1

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *