Analiza bugetului 2016 – Primăria Sectorului 1 din Bucureşti

Analiza bugetului 2016 al Sectorului 1 din Bucureşti, ţinând cont şi de realizarea acestui buget (banii efectiv cheltuiți) în domeniile pentru care avem informații.

▶ Obiectivul este informarea cetăţenilor: nu ne-am propus un studiu exhaustiv, ci un simplu proiect care să redea în linii mari modul de cheltuire a banului public în acest sector.

▶ Informaţiile pe care le-am obţinut nu sunt complete, am folosit aproximări de +/-2% pentru cifre şi indicatori, dar am fost mereu preocupaţi să prezentăm un ordin de mărime corect.

▶ Ne dorim ca locuitorii Sectorului 1 să înţeleagă unde se duc banii lor, şi cât de performantă este administraţia publică a acestui sector în comparaţie cu alte oraşe din Europa.

▶ Analiza este un exerciţiu de transparenţă şi un punct de pornire pentru a obţine:

  • un dialog mai bun cu cetăţenii cunoscându-le părerea despre deciziile privitoare la cheltuieli şi investiţii
  • o îmbunătăţire a eficienţei serviciilor primăriei. Această analiză este o primă variantă pe care sperăm să o ameliorăm în timp, pe măsură ce vom reuşi să colectăm informaţii detaliate despre fiecare activitate a primăriei.

▶ În 2016, bugetul Primăriei Sectorului 1 a fost de 1,33 miliarde RON. Vom lua în considerare un număr de 210.000 locuitori pentru Sectorul 1, adică 70.000 de familii, dacă avem în vedere o medie de 3 membri la o familie (2 părinţi şi 1 copil). La fiecare familie din Sectorul 1 corespunde un buget lunar al primăriei acestui sector de 1 581 lei/lună. Am împărţit acest buget pe capitole mari, care se suprapun direcţiilor mari de acţiune ale primăriei. Rezultatul este următorul: 

Analiza Bugetului 2016_ClotildeArmand_v1 (1)